Websitets Filstruktur

Websitets Filstruktur

Overblik over websitet og dens filstruktur
Til højre ses selve filstrukturen i koden som den ser ud pt. Der er lagt vægt på at holde fast i en lagdelt arkitektur. Denne struktur er inspireret af Microsofts mvc (Model View Controller) struktur.

Mapperne hjælper med at holde styr på strukturen i koden og indkapsler websider/klasser indenfor hver deres ansvarsområde.

Mappernes indhold gennemgås kort herunder:

·       Account: Login og registrering af brugere (gennemgås senere)

·       App_Code: Hjælpeklasser – egne og Microsofts

·       App_Data: Microsofts egen brugerdatabase (gennemgås senere)

·       Bin: Dll bibliotek med kodescripts

·       Content: Bibliotek med css filer til styling af bl.a. Themes

·       Images: Alle billeder og andet grafik, der anvendes på sitet

·       Scripts: AjaxScripts, JavaScripts og jQuery

Under mapperne ligger alle sitets filer herunder: websiderne, databasen, sitemastere, de globale filer Global.asax og Web.config osv. De to sidstnævnte er centrale i websitet, da Globas.asax eksempelvis håndterer states/tilstande (Application, session mv.) og Web.config håndterer globale variabler, providere (profile, membership og roles), connectionsstrings mv.

Når integrationen i driftsmiljøet skal foretages er det meningen at de erfaringer der er gjort med arkitekturen, herunder klasser og interfaces fra det lokale interface skal være en del af websitet og integreres på samme måde, asp.net også har C# som code behind.

 image049
Delkonklusion på udviklingen af websitet

Det system jeg har kodet i asp.net er relativt enkelt i sin udformning, hvilket også var meningen. I udgangspunktet kan websitet håndtere login og distribution af medarbejderinformation, hvilket var hovedformålet.

Det format der kan distribueres ud er pt xml og der skal på sigt arbejdes hen imod flere formater, når der er helt klart hvilke formater eksempelvis de eksterne databaser tager imod.

Det er mit indtryk at designet, sikkerheden og fundamentet for det videre arbejde er på plads og den udviklede prototype kan danne genstand for det videre arbejde.

Når jeg opnår adgang til driftsmiljøet, vil der kunne eksperimenteres med specielle integrationer med eksempelvis sharepoint serverer, lønsystemer og andre databaser. Systemet kan på en enkel måde håndtere de ønsker, der har været i relation til visning og distribution af medarbejderinformationer i et foretrukket format og det enkle design i denne prototype er forhåbentlig befordrende for at også ikke IT-kyndige brugere kan anvende systemet.

Skriv et svar

Luk menu